Zamknij okno Drukuj dokument

 

Zarządzenie nr    1/2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 20 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

 w pokoju nr 1a  MOPS Lubań

 

 

       Działając na podstawie art. 4, art. 5 i  art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)oraz §2 „Instrukcji inwentaryzacji, zasad jej przeprowadzania oraz metod dokonywania spisów”, zarządzam co następuje:

 

§1

Przeprowadzenie, zgodnie z „Instrukcją inwentaryzacji, zasad jej przeprowadzania oraz metod dokonywania spisów” inwentaryzacji drogą spisu z natury  środków trwałych  i pozostałych środków trwałych w pomieszczeniu nr 1a Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zlokalizowanego w budynkach przy Placu Lompy.

 

  §2

 

1.Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespół  spisowy:

 

Mariola Krystkiewicz – przewodnicząca

Teresa Kisiel – członek

 

§3

Ustalam termin rozpoczęcia inwentaryzacji na 20.01.2009, a jej zakończenia na 20.01.2009.

 

                                                             § 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

 

                                                                                       Dyrektor MOPS
                                                                                            Beata Jurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2009-02-10 13:57:08
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2009-02-10 14:00:34
Ostatnia zmiana:2009-08-20 12:27:53
Ilość wyświetleń:2298