Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

Zarządzenie nr   5 /2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 4 marca 2009 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pokoju nr15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

       Działając na podstawie art. 4, art. 5 i  art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)oraz §2 „Instrukcji inwentaryzacji, zasad jej przeprowadzania oraz metod dokonywania spisów”, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzenie zgodnie z „Instrukcją inwentaryzacji, zasad jej przeprowadzania oraz metod dokonywania spisów” inwentaryzacji drogą spisu z natury  środków trwałych  i pozostałych środków trwałych w pomieszczeniu nr 15 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zlokalizowanym w budynku przy Placu Lompy 1

 

§ 2.

 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespół  spisowy:

 

Teresa Kisiel – przewodnicząca

Iwona Biber – członek

 

§ 3.

 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 

Aneta Szpytma – przewodnicząca

Barbara Łukjaniec – członek

Paweł Cerkanowicz-członek

§ 4.

1.Ustalam termin:

a) spotkania instruktażowego  na dzień 5.03.2009

b)  rozpoczęcia i zakończenia  inwentaryzacji na 9.03.2009,

c) dokonania różnic inwentaryzacyjnych  oraz przedłożenia wniosków Dyrektorowi na dzień 13.03.2009r.

2.Na osobę zobowiązaną do rozliczenia środków trwałych  i pozostałych środków trwałych wyznaczam Panią Katarzynę Urbanowicz.

 

§ 5.

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

 

                                                                                        Dyrektor MOPS
                                                                                            Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-03-16 10:07:07
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-03-18 08:40:37
Ostatnia zmiana:2009-08-20 12:28:49
Ilość wyświetleń:2151