Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku

Zarządzenie  Nr   49 /08

 

DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

 

                                               z dnia  31.12.2008 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia  Polityki  bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej w Lubaniu.

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z póź. zm.) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia  2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lubaniu” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.                       

 

                                                                          § 2

 

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu” ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe lub praca odbywa się w systemie informatycznym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

                                                                         § 3

 

Zobowiązuję Kierowników działów do zapoznania podległych pracowników z treścią polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

                                                                         § 4

 

Traci  moc zarządzenia Nr 1/2000 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w MOPS w Lubaniu i instrukcji określającej postępowanie w sytuacjach naruszenia zasad danych osobowych z dnia 21 kwietnia 2000 roku.

                                                                         § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTO MOPS

mgr BEATA JURAK

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-04-02 11:05:14
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-04-02 11:07:51
Ostatnia zmiana:2009-04-02 11:07:58
Ilość wyświetleń:8882