Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

Zarządzenie Nr   35 /2009

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

 

Na podstawie § 19 ust.3  „ Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego” zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję  Likwidacyjną, w celu likwidacji zużytych składników majątku ruchomego, zwaną w dalszej części „Komisją” w składzie:

 

1. Szpytma Aneta – przewodniczący

2. Bełzowski Artur   - członek

3. Przytulski Jerzy - członek

 

§ 2.

 

1. Do prac Komisji ma zastosowanie „Instrukcja sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego”

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                        Dyrektor MOPS
                                                                                            Beata Jurak

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2009-12-04 11:57:56
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2009-12-04 11:57:13
Ostatnia zmiana:2009-12-04 11:58:10
Ilość wyświetleń:2917