Zamknij okno Drukuj dokument

Obowiązujące akty prawne

Załączniki

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 17 maja 2005 r., Nr 86, poz. 732). (225.2kB)    
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (754.6kB)    
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. (319.5kB)    
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (1MB)    
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1510 ze zm. (1.3MB)    
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2092) (371.8kB)    
Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 473) (147.4kB)    
Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428) (258.8kB)    
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.) (1.9MB)    
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.) (737.2kB)    
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 755 ze zm.) (1.5MB)    
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.) (635.6kB)    
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 300 ze zm.) (1.4MB)    
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze zm.) (580.7kB)    
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.) (858.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2006-11-27 14:21:52
Opublikował:Aneta Szpytma
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2019-03-25 11:34:41
Ilość wyświetleń:9022