Zamknij okno Drukuj dokument

Rozporządzenia

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (1.5MB)    
Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (716.2kB)    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) (722.1kB)    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (716.6kB)    
Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (799.4kB)    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (154.3kB)    
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. (456.8kB)    
Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny (62.3kB)    
art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186). (133.4kB)    
art. 24, ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących (Dz. U. z 29 października 20 (107.7kB)    
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (135.3kB)    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (54.1kB)    
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionari (267.8kB)    
art. 108, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409) (142.9kB)    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (115.2kB)    
art. 9 ust.8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 823) (80.6kB)    
art. 50, ust. 7 - rozporzadzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekunczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) (118.3kB)    
art. 52, ust. 3- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne jz dnia 31 maja 2012 r w sprawie rodzinnych domow pomocy (Dz. U. z 2012 r. poz. 719) (107kB)    
art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w_sprawie domow pomocy spolecznej (Dz.U z 2012 poz. 964) (125.5kB)    
art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r w sprawie_rodzinnego wywiadu srodowiskowego (Dz. U. z 2012 poz. 712) (104.9kB)    
Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania Pomoc panstwa w zakresie dozywiania na lata 2014-202 (128.2kB)    
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokosci dochodu rodziny... (705.5kB)    
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (695.4kB)    
Rozporządzenie MRPiPS z dnia 29.12.2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.3MB)    
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (2.6MB)    
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (804.3kB)    
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (914.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2006-11-28 09:36:53
Opublikował:Aneta Szpytma
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2016-03-02 16:57:54
Ilość wyświetleń:13882