Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

 

Zarządzenie Nr 33/10
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 23.12.2010

w sprawie zasad planowania szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w LubaniuCelem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, wprowadza się zasady planowania szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 1

1. Pracownicy jednostki podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

2. W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych na szkolenia dla pracow­ników co roku opracowuje się plan szkoleń.

§ 2

1. Plan szkoleń opracowywany jest przez Starszego Administratora na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego na początku roku przez pracowników oraz kierowników działów.

2. Ostateczną decyzję dotyczącą ujęcia proponowanych szkoleń w planie szkoleń podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości finansowe jednostki.

3. Plan szkoleń w uzasadnionych przypadkach może być modyfikowany w trakcie roku.

4. Plan szkoleń obejmuje w szczególności:

a) przedmiot proponowanego szkolenia,

b) poziom proponowanego szkolenia,

c) planowaną ilość uczestników,

d) zakładany koszt szkolenia.

5. Wzór planu szkoleń stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Kierownicy działów przeprowadzają analizę jakości i efektywności szkoleń, w których brali udział podlegli im pracownicy.

2. Wyniki analizy jakości i efektywności przeprowadzonych szkoleń bierze się pod uwagę przy planowaniu szkoleń na lata następne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu Administratorowi i Kierownikom Działów.

                                                                                                                  Beata Jurak

                                                                                                               Dyrektor MOPS

                                                                                                                    w Lubaniu

Załączniki

Załącznik Nr 1 (52.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-12-23 13:12:38
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-12-23 13:14:00
Ostatnia zmiana:2010-12-23 13:14:41
Ilość wyświetleń:3397