Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

 

ZARZĄDZENIE Nr 1 /11


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 04 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Na podstawie § 6 ust. 3 lit. l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, zarządzam co następuje:


§ 1.


Wprowadza się Politykę Antymobbingową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią Polityki Antymobbingowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, na potwierdzenie czego zobowiązani są przyjąć od pracownika stosowne pisemne oświadczenie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4.01.2011r. .

§ 4


Traci moc Zarządzenie Nr 9/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: „Wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobingowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu”.                                                                                           Dyrektor MOPS

                                                                                            Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2011-02-14 11:48:51
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2011-02-14 11:59:37
Ostatnia zmiana:2011-02-14 12:00:30
Ilość wyświetleń:2674