Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 37 /10


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.Na podstawie § 6 ust.3 lit. l Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią instrukcji.

  1. Nowo przyjmowani pracownicy muszą być zapoznawani z instrukcją podczas szkolenia wstępnego.

  2. Potwierdzeniem zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego jest pisemne oświadczenie złożone do akt osobowych pracownika.


§ 3

Pracownicy oraz inne osoby przebywające w budynku są zobowiązani do przestrzegania i stosowania zadań określonych w instrukcji.


§ 4

Instrukcję należy aktualizować raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów i Starszemu Administratorowi.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2011-05-19 10:54:00
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2011-05-19 10:55:16
Ostatnia zmiana:2011-05-19 11:05:51
Ilość wyświetleń:4720