Zamknij okno Drukuj dokument

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie             i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.    o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał                i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek       o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja          o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

 

Strona głównaWsparcie dla rodzin z dziećmiŚwiadczenia rodzinneKOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Załączniki

Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (22kB)    
Wzór wniosku o pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (27.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2011-10-05 13:15:30
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2011-10-05 13:20:23
Ostatnia zmiana:2011-10-05 13:34:35
Ilość wyświetleń:1904