Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE DOT. WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU – PLAKATY MOPS/D/341-2/12

  Lubań, 31.07.2012 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                 MOPS/D/341-2/12

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO NA:

 

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH

 NA POTRZEBY PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM”

W 2012 ROKU – Plakaty

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z/s przy Placu Lompy 1,
59-800 Lubań (woj. dolnośląskie)
dziękuje bardzo za złożone oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez:

STEMPEL – DRUK P. H. U. Andrzej Wrześniowski

ul. Wąska 7, 59-800 Lubań

za cenę ofertową 103,32 zł brutto

(słownie: sto trzy złote i 32/100)

 

            Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru.

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty

Nazwa (firmy),

adres Wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto[zł]

Podsumowanie/

Uwagi

1

STEMPEL – DRUK P. H. U. Andrzej Wrześniewski

ul. Wąska 7, 59-800 Lubań

103,32

I oferta w kolejności

2

GRASP – DRUKARNIA Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 48,02-672 Warszawa

172,20

II oferta w kolejności

3

ULOTEX TORUŃ Sławomir Wilmański

ul. Prosta 30/6a, 87-100 Toruń

1. 162,35

III oferta w kolejności

      

  W imieniu Zamawiającego     

                            

                                                                                     Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                                            Beata Jurak

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE MOPS/D/341-2/12 (412kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-08-01 17:20:50
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-08-01 17:23:35
Ostatnia zmiana:2012-08-01 17:23:39
Ilość wyświetleń:1785