Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE DOT. DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU MOPS/D/341-4/12

Lubań, 1.08.2012 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                 MOPS/D/341-4/12

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO NA:

 

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA POTRZEBY PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z/s przy Placu Lompy 1,
59-800 Lubań (woj. dolnośląskie)
dziękuje bardzo za złożone oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano :

 

W części a zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez:

IT TRADE Spółka z o. o.

ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa

za cenę ofertową 221,40 zł brutto

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł 40/100)

 

W części b zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez:

BIURO – INFO FHU Danuta Ample

ul. Zawidowska 4a/7, 59-800 Lubań

 za cenę ofertową 140,47 zł brutto

(słownie: sto czterdzieści zł i 47/100)

 

            Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru.

 

 

 

 

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty w części a:

Nr oferty

Nazwa (firmy),

adres Wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto[zł]

Podsumowanie/

Uwagi

1

BIURO – INFO FHU Danuta Ample

ul. Zawidowska 4a/7, 59-800 Lubań

498,15

III oferta                         w kolejności

2

IT TRADE Spółka z o. o.

ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa

221,40

I oferta                       w kolejności

3

INTERHURT Sp. z o. o.

ul. Podwale 15,059-900 Zgorzelec

448,95

II oferta                       w kolejności

 

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty w części b:

Nr oferty

Nazwa (firmy),

adres Wykonawców którzy złożyli ofertę

 Cena oferty brutto[zł]

Podsumowanie/

Uwagi

1

BIURO – INFO FHU Danuta Ample

ul. Zawidowska 4a/7, 59-800 Lubań

140,47

I oferta                         w kolejności

2

INTERHURT Sp. z o. o.

ul. Podwale 15,059-900 Zgorzelec

179,33

II oferta                       w kolejności

 

 

W imieniu Zamawiającego     

                            

                                                                                     Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                                            Beata Jurak

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE MOPS/D/341-4/12 (651.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:2012-08-01 17:21:35
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-08-01 17:21:25
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-08-01 17:22:35
Ostatnia zmiana:2012-08-01 17:22:44
Ilość wyświetleń:1874