Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 10/13 w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania

Zarządzenie Nr 10/2013

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 05 marca 2013 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania.

 

 

Na podstawie § 4 ust.1 „Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego” zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania, zwaną w dalszej części „Komisją” w składzie:

 

1. Szpytma Aneta – przewodniczący

2. Sklizmunt Justyna  - członek

3. Przytulski Jerzy - członek

 

§ 2

 

1. Do prac Komisji ma zastosowanie „Instrukcja sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego”

2. Wykazy składników podlegających ocenie Komisji stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

 

                                                                        § 3

 

Po wykonaniu zadań określonych w § 2 Komisja ulega rozwiązaniu.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-03-11 12:56:54
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-03-11 12:57:52
Ostatnia zmiana:2013-03-11 12:57:55
Ilość wyświetleń:2722