Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

 

Gmina Miejska Lubań/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) 

 

ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

 

do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej

 

w ramach konkursu zamkniętego CRZL/1.17/2/P/2013 ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (PO KL Priorytet I - Zatrudnienie i integracja, Działanie 1.2  Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej). 

 

Celem projektu jest przetestowanie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lubań (tj. Modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego) na bazie doświadczeń z pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej z I edycji konkursu. 

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i prowadzenie działań organizacyjnych i merytorycznych w zakresie Rewitalizacji Społecznej na obszarze objętym  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lubań, pod warunkiem otrzymania dofinansowania i zawarcia umowy na w/w cel. 

  

Pełna informacja o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.crzl.gov.pl 

  

 

Termin składania ofert – 28 październik 2013 r. do godz. 12.00.

 

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Lompy 1

59-800 Lubań

Sekretariat, II piętro, w godz. 7.30 – 15.30

lub przesłać pocztą  na adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Lompy 1

59-800 Lubań

 

Liczy się data i godzina wpływu do MOPS Lubań.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2013-10-07 14:24:55
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2013-10-07 14:27:50
Ostatnia zmiana:2013-10-07 14:28:03
Ilość wyświetleń:2142