Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 16/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

ZARZĄDZENIE Nr 16/14

 

 

DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Z DNIA 24  KWIETNIA  2014 R.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lubaniu

 

 

Na podstawie § 6 ust 3 lit. l  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)   i stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

                                                               § 1

 

Wprowadza się Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                               § 2

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

                                                               § 3

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Zarządzenie nr 6/14 z dnia 04 lutego 2014r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych do 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

 

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

Załączniki

Regulamin (86.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-05-05 11:08:34
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-05-05 11:09:19
Ostatnia zmiana:2014-07-15 12:26:14
Ilość wyświetleń:3194