Zamknij okno Drukuj dokument

Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.


Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18.roku życia;
- w wieku do ukończenia 25.roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w
szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny w Lubaniu przyznaje Pani Beata Jurak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Wniosek o przyznanie Karty, uchwała Nr 85 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. dostępne jest na stronie www.miastoluban.pl/mops w zakładce pliki do pobrania/świadczenia rodzinne. Wniosek jest także dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu pl. Lompy 1.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-06-18 15:19:14
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-06-18 15:20:58
Ostatnia zmiana:2014-06-18 15:21:18
Ilość wyświetleń:2319