Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 28a/14 w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Zarządzenie Nr 28a/2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w Lubaniu
z dnia 28 października 2014

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, zwanym  dalej MOPS, Regulamin przeprowadzania procedury kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom MOPS w Lubaniu.

§ 3

Tracą moc Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu : nr 28/14 z dnia 27.10.2014 r. , Nr 5a/10 z dnia 20.04.2010, Nr 5b/10 z dnia 20.04.2010 r., Nr 41/10 z dnia 30.12.2010.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                              Dyrektor MOPS

   Beata Jurak


Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-02-24 07:38:49
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-02-24 07:39:57
Ostatnia zmiana:2015-02-24 07:40:08
Ilość wyświetleń:1575